Zapraszamy do przeglądania katalogu 1. Aukcji Antykwariatu Kwadryga, która odbędzie się 14 marca 2020 r. na https://onebid.pl/pl/aukcje/-/1295 Jesli chcesz złożyć zamówienie bezpośrednio u nas, przy konkretnej pozycji kliknij w przycisk “Podaj swój limit”.

Czasopisma

1. Alleluja. Rocznik religijny 1842.

Warszawa 1842. Drukarnia Banku Polskiego, 15×22 cm, s.IV, 343, frontyspis (litografia), 7 tablic z litografiami, oprawa płócienna z tłoczeniami i złoceniami, złocenia brzegów bloku. Stan bardzo dobry (małe otarcia płótna).
Niesygnowana oprawa Karola Bagińskiego. W treści m.in. Żywot Stanisława Łubieńskiego, biskupa płockiego przez W. H. Gawareckiego (2 litografie). Wiadomość historyczna o kościele parafjalnym Panny Maryi w Warszawie (litogr.). O pobożności górników w Polsce przez Hieronima Łabęckiego. Krótka wiadomość o kościele i klasztorze xx. Bernardynów w Przasnyszu przez W. H. Gawareckiego (litogr.). O wpływie czci Matki Boskiej na sztuki piękne. Opis miasta Góry Kalwaryi zwanego Jeruzalem przez W. H. Gawareckiego. Kościół św. Karola Boromeusza w Warszawie (litogr.). Ekslibris Piotra Marcinkowskiego.

Podaj swój limit
Cena: 600 zł

2. Alleluja. Rocznik religijny 1843.

Warszawa 1843. Drukarnia Banku Polskiego. 21×14 cm, s.X, 368, frontyspis (litografia), 4 cz-b il., twarda oprawa z epoki, półskórek ze złoceniami, z motywem florystycznym. Stan dobry (otarcia półskórka, zabrudzenia płótna, rdzawe plamki na kilkunastu kartach, kilkanaście kart ze śladem po zacieku, nieaktualna piecz. na str. tyt.).
Ostatni tom rocznika, wydawanego w latach 1840-1843. W tekście: O święceniu niedzieli przez Adama Rogalskiego. Wiadomość historyczna o trzech kościołach żeńskich w Warszawie: Kościół i klasztor P.P. Sakramentek. Kościół Ś. Trójcy i klasztor P.P. Brigidek. Kościół i klasztor P.P. Karmelitek bosych. Krzyż przy Głusku. Wiadomość o Zgromadzeniu XX. Dominikanów w Płocku przez W. H. Gawareckiego. Kolegiata i Zamek Arcybiskupów w Łowiczu przez W. H. Gawareckiego. Wspomnienia Rzymu z podróży r. 1842 przez Józefa Władysława Arcimowicza i inne.

Podaj swój limit
Cena: 380 zł

3. Alma Mater Vilnensis. Czasopismo Akademickie. Zeszyt 8

Wilno 1929. Zrzeszenie Kół Naukowych Uniwersytetu Stefana Batorego. 24×31 cm, s.168, nienumerowane str.reklamowe, liczne il., miękka okł. Stan dobry (otarcia okładki, małe naddarcia i załamania na jej brzegach, małe ubytki na rogu stron rekl.).

Projekt okładki: Helena Trzebińska-Bodzińska. Nakład 1000 egz. Numer specjalny z okazji 350-lecia Wszechnicy Wileńskiej. M.in. Stanisław Pigoń– O powołaniu młodzieży akademickiej. Ludwik Jankowski – Pochwała Wszechnicy Wileńskiej. Zygmunt Falkowski – Mickiewicz. Jerzy Hoppen – Aula Uniwersytetu Wileńskiego dawnym refektarzem O. O. Jezuitów. Eugeniusz Gulczyński – Obchód przed stu laty. 250-lecie Uniwersytetu Wileńskiego.

Podaj swój limit
Cena: 300 zł

4. Alma Mater Vilnensis. Prace Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego na Obczyźnie.

Londyn 1949-1956. Zeszyt I-IV. 15×24 cm, s.127, 157, 398, 159, cz-b il., jednolite płócienne oprawy z tytulaturą na grzbiecie, zachowane okładki wydawnicze. Stan bardzo dobry (kilka podkreśleń w tekście).

Ilustracje: Marian Szyszko-Bohusz. Treść: Tom I: W dziesiątą rocznicę przerwania normalnej pracy USB. Sprawozdania i dokumenty. Tom II: Władysław Wielhorski – Litwini, Białorusini i Polacy w dziejach kultury W. Ks. Litewskiego. Tom III: Dzieje Ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Cykl wykładów. Tom IV: Stanisław Kościałkowski – Studia i szkice przygodne (m.in. Antoni Tyzenhauz Podskarbi Nadworny Litewski; Dwaj Wilnianie: Mickiewicz i Słowacki; Marian Zdziechowski, jako uczony, myśliciel i człowiek). Na stronie tyt. tomu II odręczny wpis „+Józef Gawlina” (biskup polowy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie).

Podaj swój limit
Cena: 300 zł

5. Chimera. Czasopismo literackie i artystyczne.T.1-10.

Warszawa 1901-1907. Redaktor i wydawca Zenon Przesmycki. 24×19 cm, s.550, 520, 494, 490, 476, 508,488, 452, 456, 606, cz-b oraz kolor. litografie (w tomie I autolitografia  Jana Stanisławskiego Kościół św. Marka, w tomie III autolitografia Stanisławskiego Topole, w tomie IV grafika Beardsley’a Tannhäuser wracający na Venusberg, w tomie VII autolitografia Stanisławskiego Villa d’Este (powinna być w IV) oraz autolitografia Sad ukraiński, tom VIII poświęcony w całości Norwidowi,  z zachowanym portretem Norwida  autorstwa Franciszka Siedleckiego,  w tomie IX rysunek Stanisława Wyspiańskiego, rysunki J. Stanisławskiego, ekslibris Antoniego Procajłowicza, akwaforta F. Siedleckiego, ponadto rysunki, wkładki), oprawa z epoki, półskórki ze zdobieniami i złoceniami na grzbiecie, zachowane okładki broszurowe  wykonane przez Edwarda Okunia, Józefa  Mehoffera. Stan dobry (otarcia opraw, pieczątki byłego właściciela).

Komplet wydawniczy, 30 zeszytów w 10 tomach. Najefektowniej wydawane czasopismo w okresie Młodej Polski. Na łamach Chimery publikowali swoje teksty m.in.: Jan Kasprowicz, Antoni Lange, Tadeusz Miciński, Stanisław Przybyszewski, Leopold Staff, Stanisław Wyspiański czy Kazimiera Zawistowska. Chimera ukazywała się jako miesięcznik, w późniejszym okresie wychodziła nieregularnie w nakładzie ok. 600 egzemplarzy. Rzadko w komplecie z 4 autolitografiami  Jana Stanisławskiego.

Podaj swój limit
Cena: 20000 zł

6. Melitele. Noworocznik wydany przez Antoniego Edwarda Odyńca.

Warszawa 1829. Drukarnia A. Gałęzowskiego. 17×11,5 cm, s.(6), 255, 4 cz-b. il. (Zamek nowogródzki, Zamek trocki, Zamek wileński, nuty), frontyspis z portretem Józefa Lipińskiego, oprawa z epoki. Stan dobry (oprawa podniszczona, ubytki okleiny na grzbiecie, pojedyncze zaplamienia kart, nieaktualne pieczątki, ekslibris byłego właściciela).

Pierwszy z trzech roczników wydawanych przez A. E. Odyńca. W tym tomie pierwodruki Adama Mickiewicza: Farys; Do S.B. w imionniku (podpisane 1824 r. 24 października); Czaty; ballada ukraińska. Ponadto wczesne przedruki: Godzina; Niepewność. Ponadto: Laska proroka Kazimierza Brodzińskiego; Wiadomość historyczna o Zamku Nowogródzkim; Wiadomość historyczna o Zamku trockim; Wiadomość historyczna o Zamku wileńskim; Piosnka gajowego S. Witwickiego;Wyjątek z pism o tańcach K. Brodzińskiego; Pieśni nowogreckie w przekładzie Aleksandra Chodźki; Do łzy oraz Żeglarz Aleksandra Fredry; Ostatni człowiek Juliana UrsynaNiemcewicza; Rusałki Fantazja Józefa Bohdana Zaleskiego; Branka Litwina A. E. Odyńca i inne.

Podaj swój limit
Cena: 800 zł

7. Myśl Narodowa. Tygodnik poświęcony kulturze twórczości polskiej

Numery 1-26 (z pominięciem 3 i 12 skonfiskowanych przez cenzurę) – pełny rocznik 1927. 22×31 cm, s.499, oprawa półpłócienna z tytulaturą na grzbiecie. Stan bardzo dobry.

Główny organ prasowy obozu narodowego pod redakcją Zygmunta Wasilewskiego. W numerach programowe artykuły ideowo-teoretyczne, omówienia bieżących wydarzeń krajowych i zagranicznych, nauka, historia, filozofia i kultura. N.p. Jan Rembieliński – Wielka Polska; Roman Rybarski – Państwo i rząd, O dyktaturach; Jan Emil Skiwski – O snobizmie i snobach, Bogdan Suchodolski – Szlacheckie pojęcie władzy; Z. Wasilewski – Budowanie samowiedzy narodu, O nacjonalistycznym poglądzie na świat, Kryzys człowieka oświeconego; Jan Zamorski–O ideał narodowy, Droga ku potędze, Potrzeba obywatelskiego wychowania.

Podaj swój limit
Cena: 200 zł

8. Myśl Narodowa. Tygodnik poświęcony kulturze twórczości polskiej

Numery 1-28 (z pominięciem 3, 5, 7 i 17 skonfiskowanych przez cenzurę) – pełny rocznik 1928. 22×31 cm, s.476, oprawa półpłócienna z tytulaturą na grzbiecie. Stan bardzo dobry.
Zawiera m.in. Władysław Konopczyński – Dziesięciolecie zagadnień ustrojowych w obozie narodowym, Partyjniactwo i sanacja, O idei Jagiellońskiej; Stanisław Kozicki – Francja i Włochy, Polityka powojenna Niemiec, Plany rozbiorcze i polityka polska; Jan Rembieliński – O ideologii „państwowej”, Konserwatyzm radykalizmu; Roman Rybarski –Naprawa konstytucji; Jan Emil Skiwski – W obronie człowieka harmonijnego, Nietzsche – przegadany i przemilczany; Zygmunt Wasilewski – O miłości i nienawiści, Jak doszło do niepodległości, O świadomość dziejową; Bohdan Wasiutyński – Radykalizacja mas.

Podaj swój limit
Cena: 200 zł

9. Myśl Narodowa. Tygodnik poświęcony kulturze twórczości polskiej.

Numery 1-27 (z pominięciem nr 19, skonfiskowanego przez cenzurę) – pełne pierwsze półrocze 1929 r. 24×31 cm, s.432, oprawa półpłócienna. Stan bardzo dobry (ubytek na górnym rogu dwóch ostatnich stron).

Zawiera m.in.: Feliks Koneczny – Geneza judeocentryzmu; Władysław Konopczyński – O różnych demagogiach, Cieniom Pułaskiego; Stanisław Kozicki – Rzym czy Bizancjum, Od dyktatury do cezaryzmu, Przesilenie polityki powojennej, Dyktatura Stalina; Adolf Nowaczyński – Król Ubu, Do Prusa nie do Prousta; Jan Rembieliński – O stosunek do armii, Tradycja Trzeciego Maja, Roman Rybarski –Mars i Merkury; Stanisław Stroński – Ruś a Ukraina; Zygmunt Wasilewski – Jan Gwalbert Pawlikowski, Podejrzany romantyzm.

Podaj swój limit
Cena: 200 zł

10. Naokoło świata. Nr. 136, sierpień 1935.

Warszawa 1935. Towarzystwo Wydawnictw Periodycznych. 17×24 cm, s.79, liczne il., reklamy, miękka okł. Stan dobry (małe otarcia okładki).

Projekt okładki: Zbigniew Czech. W numerze m.in. reportaż z wytwórni filmów animowanych, oficerski Yacht-Club w Augustowie, relacja z pobytu w Jastrzębiej Górze, wiersz Adama Galisa pt. „Strajk robota”.

Podaj swój limit
Cena: 50 zł

11. Przegląd Artystyczny. Organ Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie

Numery 1-45 od stycznia 1946 do września 1949 – komplet. 30x43cm, poszczególne numery od 8 do 24 str., liczne cz-b il., płócienna oprawa. Stan dobry (otarcia i zabrudzenia oprawy, strony 3 pierwszych numerów zagięte ze względu na większy format).

Pismo -uznawane za forum dyskusyjne krakowskiego środowiska plastyków -zawiera ponad 200 artykułów problemowych oraz znaczną liczbę recenzji wystaw z terenu Polski. W treści m.in. Helena Blumówna – Stanisław Ostoja Chrostowski (1900-1947), Xawery Dunikowski na tle rzeźby europejskiej; Tadeusz Dobrowolski – Olga Boznańska 1865-1942; Kornel Filipowicz – Ludwik; Tadeusz Kantor –Sugestie plastyki scenicznej; Władysław Lam – O planową walkę z analfabetyzmem plastycznym, Rozmowa laika z malarzem; Jerzy Nowosielski –Ze Zjazdu w Nieborowie; Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Zjazdu Delegatów ZPAP w Katowicach; Mieczysław Porębski – Dwugłos o Wystawie Młodych Plastyków w Krakowie [Kantor, Jarema, Mikulski]; Julian Przyboś – Plastyczna próba wyobraźni poetyckiej; Maria Rzepińska – Poeta o malarstwie. Rozmowa z Czesławem Miłoszem; Władysław Strzemiński – Widzenie Greków, Widzenie gotyku, Stanisław Teisseyre – O właściwą i skuteczną opiekę państwa nad sztuką i artystą, Londyńskie i paryskie wystawy; Stanisław Ignacy Witkiewicz– Rzecz o ciągłości bzdury malarsko-krytycznej; Kazimierz Wyka – Na wystawie Boznańskiej, O malarstwie Wyspiańskiego.

Podaj swój limit
Cena: 500 zł

12. Przegląd Filmowy. Czasopismo Wyższej Szkoły Filmowej.

Numery 1-2, 3, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 od marca 1949 do grudnia 1950 roku. 21×29,5 cm, każdy numer ok. 50 stron, miękkie okładki. Stan dobry (małe otarcia i przebarwienia okładek).
„Celem udostępnienia słuchaczom WSF przeglądu najcelniejszych prac zagranicznej prasy filmowej i wydawnictw książkowych – Studium Wydawnicze Instytutu Filmowego – przystąpiło do redagowania ‚Przeglądu’ na wewnętrzny użytek szkoły”. W numerach m.in. S. Eisenstein – Narodziny filmu „Pancernik Potiomkin”; Maksym Gorki – O socjalistycznym realizmie; W. Graczew – Zagadnienie małżeństwa w filmie radzieckim; V. J. Jerome – Murzyni w filmach hollywoodzkich; Georges Sadoul – Cenzura filmów w Ameryce, W. Sokołow – Rosyjscy wynalazcy kinematografu.

Podaj swój limit
Cena: 120 zł

13. Völkermagazin. Sondernummer: Die Republik Polen.

Berlin [1930]. 26×38 cm, s.231, XXXVI, liczne cz-b zdjęcia, twarda oprawa introligatorska z zachowaniem oryg. okł. Stan bardzo dobry.

Wszechstronne spojrzenie na Polskę, jej władze, gospodarkę, kulturę, walory turystyczne. Duża część poświęcona jest opisom fabryk, banków, przedsiębiorstw. Liczne reklamy.

Podaj swój limit
Cena: 200 zł

14. Zaczyn. Tygodnik.

Numery 1(58)44(101) – pełen rocznik 1938. 28×39 cm, ok. 350 stron, płócienna oprawa z tłoczeniami. Stan dobry (otarcia oprawy).
Czasopismo związane z prawym skrzydłem obozu sanacyjnego. Tematyka gospodarcza, ustrojowa, międzynarodowa (m.in. Anschluss, kwestia żydowska, układ monachijski w sprawie Czechosłowacji).

Podaj swój limit
Cena: 120 zł

15. Zadruga. Pismo Nacjonalistów Polskich.

Nr. 2 (4), Warszawa luty 1938. 20×27,5 cm, s.24, miękka okł. Stan bardzo dobry.

W numerze m.in.: Jan Stachniuk – Geneza „ideologii państwowej”. Włodzimierz Słoncewicz – Mechanizm trwania ideologii grupy. Piotr Zimnicki – Ideał społeczno-polityczny w świetle polskiej. Piniński – Walka Kraka ze Smokiem. Zygmunt Banasiak – Wiek XIX w dziejach Polski..

Podaj swój limit
Cena: 100 zł

16. Zadruga. Pismo Nacjonalistów Polskich.

Nr. 5 (7), Warszawa maj 1938. 20×27,5 cm, s.24, miękka okł. Stan dobry (lekkie zagięcia i otarcia).
W numerze m.in.: Jan Stachniuk – „Katolicyzm dynamiczny”. Z. Banasiak – Wykład teoretyczny „Zadrugi” i jego zadanie. Piotr Zimnicki – Polityka wewnętrzna Polski niepodległej. – Perypetie ze znakomitym rzeźbiarzem [o przyczynach rozstania Stanisława Szukalskiego z zadrużanami.

Podaj swój limit
Cena: 100 zł
X

Zapytanie o

title


X