44,00zł

HISTORJA POWSZECHNA SOCJALIZMU I WALK SPOŁECZNYCH. CZĘŚĆ CZWARTA. OKRES OD R. 1750 DO R. 1860

Autor: Beer Max
Miasto wydania: Warszawa
Rok wydania: 1924
Wydawnictwo: Spółdzielnia Księgarska "Książka"
Kategoria 1: Książki> Książki przedwojenne> Nauki humanistyczne
Kategoria 2: Książki> Książki przedwojenne> Historia
Kategoria 3: Książki> Historia> XIX-1914
Opis:

Format 16x23 cm, stron 116, oprawa twarda półpłócienna.

Stan dostatecznie dobry (otarcia i zabrudzenia oprawy, nieaktualne pieczątki biblioteczne).

Spis treści:

Przewrót gospodarczy w Anglii:

 • Wyniki rewolucji burżuazyjnej.
 • Wynalazki techniczne i system fabryczny.
 • Smith, Bentham i Ricardo.

Angielska krytyka socjalna w pierwszej fazie przewrotu gospodarczego:

 • Robert Wallace: Komunizm a przeludnienie.
 • Spence: Reforma rolna (agrarna).
 • Godwin: Komunizm anarchistyczny.
 • Charles (Karol) Hall: Teoretyk walki klasowej.

Próby przewrotu gospodarczego we Francji:

 • Od kurateli (opieki) ku wolności.
 • Fizjokraci: Swoboda gospodarcza: laisser faire, laisser aller.

Rewolucja francuska:

 • Klasy i konflikty (zatargi) konstytucyjne.
 • Dyktatura rewolucyjna.
 • Konstytucja r. 1793 a krytyka socjalna.
 • Lange i Dolivier.

Sprzysiężenie Babeufa i towarzyszy:

 • Przyczyna, hasło i cel.
 • Filip Buonarotti a dyktatura rewolucyjna.
 • Koniec sprzysiężenia.

Wpływ na Niemcy:

 • Rozkwit gospodarczy a ucisk polityczny.
 • Komunizm Wielanda i Heinsego.
 • Prądy socjalno-religijno-kacerskie (heretyckie): Weishaupt (Iluminaci-Oświeceńcy).
 • Gotthold Efraim Lessing.
 • Fryderyk Krzysztof Oetinger.
 • Fichte i jego gospodarstwo socjalne.

Okres Napoleona i restauracji (kontrrewolucyjnej odbudowy):

 • Wojna, polityka światowa i spekulacja handlowa.
 • Karol Fourier.
 • Saint-Simon.
 • Saint-simoniści.

Początek angielskiego ruchu robotniczego (1792-1824):

 • Wpływ Rewolucji Francuskiej.
 • Luddyści (burzyciele maszyn).
 • Okres społecznej burzy i naporu.
 • Robert Owen.
 • Owenistyczni krytycy socjalni: Combe, Gray, Thompson, Morgan, Bray.
 • Indywidualistyczni krytycy socjalni: Ravenstone, Hodgskin.

Pierwszy socjalno-rewolucyjny ruch robotniczy w Anglii (1825-1855):

 • Faza pierwsza: sojusz burżuazyjno-proletariacki w walce o prawo wyborcze (1825-1832).
 • Faza druga: antyparlamentaryzm i syndykalizm (1832-1835).
 • Faza trzecia: czartyzm (1836-1855).

Francja lat 1830-1848:

 • Królestwo mieszczańskie.
 • Podział klasowy na burżuazję i lud.
 • Tajne sprzysiężenia i ruchawki.
 • August Blanqui.
 • Socjaliści i krytycy socjalni: Pecqueur, Proudhon, Cabet, Leroux, Blanc.
 • Rewolucja lutowa 1848 r.
Cena:
44,00zł
 
Odbiór osobisty w antykwariacie: 0,00zł
Wysyłka po przedpłacie: 15,00zł*
Wysyłka pobraniowa: 30,00zł*
* niezależnie od ilości zamówionych przedmiotów
Polityka prywatności Created & Powered by IvonSoft