170,00zł

PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Antykwariat: PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
Autor: Breyer Stefan
Miasto wydania: Warszawa
Rok wydania: 1966
Wydawnictwo: Wydawnictwo Prawnicze
Kategoria 1: Książki> Nauki humanistyczne> Prawo
Opis:

Format 14x20,5 cm, stron 264, okładka miękka.

Stan dobry (małe otarcia okładki).

Skrócony spis treści:

Obrót nieruchomościami według przepisów dotychczasowych:

 • Uwagi ogólne.
 • Przepisy przechodnie.
 • Prawo o notariacie z 1933 r.
 • Przepisy dotychczasowe na obszarze b. mocy prawnej kodeksu cywilnego niemieckiego.
 • Ziemie Zachodnie (Odzyskane) i obszar b. W. M. Gdańska.
 • Przepisy dotychczasowe na obszarze b. mocy prawnej Kodeksu Cywilnego Napoleona.
 • Przepisy dotychczasowe na obszarze b. mocy prawnej Tomu X "Zwodu" Praw ros.
 • Przepisy dotychczasowe na obszarze b. mocy prawnej kodeksu cywilnego austriackiego.
 • Przepisty dotychczasowe na obszarze b. mocy prawnej kodeksu cywilnego węgierskiego.
 • Obrót ziemią w okresie okupacji niemieckiej.

Nieruchomości:

 • Pojęcie nieruchomości.
 • Grunty.
 • Budynki jako nieruchomości.
 • Budynki w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych.
 • Budynki na prawie służebności.
 • Budynki będące częściami składowymi gruntów, jako przedmiot obrotu.
 • Odrębna własność lokali.

Ogólne zasady obrotu nieruchomościami:

 • Zasada konsensualności.
 • Przeniesienie własności nieruchomości a wpis do ksiąg wieczystych.
 • Prawidłowe oznaczenie nieruchomości.
 • Przyczyna prawna umowy.
 • Pozorność.
 • Zawarcie umów przez pełnomocnika.
 • Przedstawiciele ustawowi w obrocie nieruchomościami.
 • Umowy o przeniesienie własności nieruchomości z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
 • Warunki prawne.
 • Umowy nie przenoszące własności z woli stron.
 • Przymusowa realizacja roszczeń z umów obligacyjnych.
 • Umowy przedwstępne.
 • Umowy przenoszące własność, zawarte w wykonaniu istniejącego zobowiązania.
 • Przesłanka formy aktu notarialnego.
 • Zniesienie współwłasności nieruchomości.
 • Forma pełnomocnictwa.
 • Czynności prawne niezupełne.
 • Prawo odkupu.
 • Prawo pierwokupu.
 • Odwołanie darowizny nieruchomości.
 • Odstąpienie od umowy wzajemnej.
 • Umowa zlecenia w sprawie nabycia nieruchomości dla zleceniodawcy.
 • Umowy przenoszące własność nieruchomości o względnej skuteczności.
 • Dokumenty w obrocie międzynarodowym dotyczące przeniesienia własności nieruchomości.
 • Szczególne przepisy o obrocie nieruchomości bez obowiązku zachowania formy notarialnej.
 • Orzeczenia i ugody.
 • Deklaratywne stwierdzenie własności nieruchomości.
 • Przeniesienie własności gruntu zajętego pod budowę.
 • Wykup gruntu zajętego pod budynek przy przekroczeniu granicy.
 • Przeniesienie własności odrębnych lokali.

Obrót nieruchomościami a księgi wieczyste:

 • Społeczno-gospodarcza funkcja ksiąg wieczystych.
 • Zasada powszechności ksiąg wieczystych.
 • Domniemanie prawdziwości ksiąg wieczystych.
 • Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.
 • Konwalidacja nieważnych aktów notarialnych przez wpis.
 • Wpis roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości.

Obrót nieruchomościami rolnymi:

 • Obrót nieruchomościami rolnymi w ujęciu historycznym.
 • Obrót nieruchomościami rolnymi według kodeksu cywilnego w ujęciu ogólnym.
 • Nieruchomości rolne.
 • Gospodarstwo rolne.
 • Normy obszarowe.
 • Kwalifikacje rolnicze.
 • Nabycie działki budowlanej.
 • Nabycie nieruchomości rolnej przez osoby prawne.
 • Przejmowanie nadwyżek przez państwo.
 • Podział gospodarstwa rolnego.
 • Szczególne przepisy o obrocie nieruchomościami rolnymi.
 • Wspólnoty gruntowe w obrocie.
 • Mienie gromadzkie w obrocie.
Cena:
170,00zł
 
Odbiór osobisty w antykwariacie: 0,00zł
Wysyłka po przedpłacie: 15,00zł*
Wysyłka pobraniowa: 30,00zł*
* niezależnie od ilości zamówionych przedmiotów
Polityka prywatności Created & Powered by IvonSoft