240,00zł

ADWOKAT LUDOWY. PORADNIK PRAWNICZY. ZBIÓR USTAW ORAZ PISM W SPRAWACH ADMINISTRACYJNYCH, SAMORZĄDOWYCH, KARNYCH, CYWILNYCH, WOJSKOWYCH, PODATKOWYCH, SZKOLNYCH ITP.
Produkt niedostępny

Autor: Buczma-Czapliński Marek
Miasto wydania: Lwów
Rok wydania: 1927
Wydawnictwo: Wydawnictwo "Wiadomości Gminnych"
Kategoria 1: Książki> Książki przedwojenne> Prawo, ekonomia
Kategoria 2: Książki> Nauki humanistyczne> Prawo
Opis:

Format 14x20,5 cm, stron 472+XV, oprawa twarda płócienna.

Stan dobry (przetarcia oprawy, zabrudzenia wyklejki i części stron).

Spis treści:

Rzut oka na prawo państwowe.

I. Obywatelstwo i ruch ludności:

 • Obywatelstwo.
 • Ruch ludności i miejsce zamieszkania.
 • Przepisy paszportowe.

II. Szkolnictwo powszechne:

 • O obowiązku szkolnym.
 • Przepisy tymczasowe o szkołach elementarnych z 10.8.1917 r.

III. Służba wojskowa:

 • Powszechność obowiązku służby wojskowej.
 • Przegląd ustawy z 23.5.1924.

IV. Stowarzyszenia i zgromadzenia.

V. Prasa i widowiska.

VI. Przepisy sanitarne:

 • Praktyka lekarska, felczerska i położnicza.
 • Praktyka dentystyczno-techniczna.
 • Zasadnicza ustawa sanitarna.
 • Zwalczanie chorób zakaźnych.
 • Zwalczanie wścieklizny.
 • Szczepienie ospy.
 • Oględziny i sekcje zwłok.
 • Przewóz i ekshumacja zwłok.
 • Zwalczanie alkoholizmu.
 • Przepisy o czystości ulic, domów, sklepów, biur i kinoteatrów.
 • Budowa i utrzymanie studni.
 • Sprzedaż środków odurzających i trucizn.
 • Sprzedaż surogatów i badanie środków żywności.
 • Oględziny bydła rzeźnego i mięsa.

VII. Zarazy u zwierząt:

 • Ustawodawstwo i władze sanitarne.
 • Dezynfekcja.
 • Grzebowiska zwierząt. - Odszkodowanie.
 • Targi zwierzęce i ogólne postanowienia karne.

VIII. Gospodarstwo krajowe:

 • Przepisy o wodach.
 • Ochrona własnosci polowej.
 • Przepisy o gospodarce leśnej.
 • Przepisy łowieckie.
 • Przepisy o rybołóstwie.

IX. Ochrona pracy w przemyśle i handlu:

 • Organizacja nadzoru nad ochroną pracy.
 • Rozp. z 14.7.1927 o inspekcji pracy.
 • O czasie pracy w przemyśle i handlu i o urlopach.
 • Ochrona pracy kobiet i młodocianych.
 • Ogólne przepisy o bezpieczeństwie pracy w przemyśle i specjalne o nadzorze nad kotłami parowymi.
 • O zarobkowem i społecznem pośrednictwie pracy.
 • Rozp. z 18.5.1927 o kaucjach pracowniczych.

X. Ubezpieczenie społeczne:

 • O doniosłości ubezpieczenia społecznego.
 • Powiatowe względnie Miejskie Kasy Chorych.
 • O przymusie ubezpieczenia od ognia.

XI. Lichwa, gra i spekulacja:

 • O istocie i ujemnych skutkach lichwy.
 • Krótki przegląd ustaw karnych przeciw lichwie.
 • Walka z nieuczciwą konkurencją.

XII. Miary i monopole:

 • Miary i wagi.
 • Monopole.

XIII. Opłaty stemplowe i przepisy karno-skarbowe:

 • Ustawa o opłatach skarbowych.
 • Ustawa karna skarbowa.

XIV. Podatki:

 • O istocie podatków i ich rodzajach.
 • Krótki przegląd najważniejszych podatków.
 • Poradnik dla płatników.

XV. Przemysł i handel.

XVI. Budownictwo i komunikacja.

XVII. Wzory pism cywilnych (spornych i niespornych):

 • Przewodnie zasady proceduralne.
 • Umowy (kontrakty).
 • Wzory pism cywilnych.

XVIII. Wzory pism karnych:

 • Przewodnie zasady proceduralne.
 • Ustawa o warunkowem zawieszeniu kary.
 • Wzory pism karnych.

XIX. Samorząd miejski i wiejski:

 • Ogólne uwagi.
 • Samorząd w b. Królestwie Kongresowem.
 • Samorząd w b. Dzielnicy Pruskiej.
 • Samorząd w b. Galicji.

Wzory pism i podań.

 

Cena:
240,00zł
 
Produkt niedostępny
Odbiór osobisty w antykwariacie: 0,00zł
Wysyłka po przedpłacie: 15,00zł*
Wysyłka pobraniowa: 30,00zł*
* niezależnie od ilości zamówionych przedmiotów
Polityka prywatności Created & Powered by IvonSoft