40,00zł

HISTORJA USTROJU POLSKI W ZARYSIE. TOM I. KORONA

Autor: Kutrzeba Stanisław
Miasto wydania: Lwów-Warszawa
Rok wydania: 1925
Wydawnictwo: B. Połoniecki
Kategoria 1: Książki> Książki przedwojenne> Historia
Kategoria 2: Książki> Historia> Syntezy dziejów
Opis:

Format 14x20,5 cm, stron 320, oprawa twarda.

Stan dobry (otarcia oprawy, przybrudzenia części stron).

Wydanie szóste, na nowo opracowane.

Spis treści:

Okres wstępny:

 • Rody.
 • Plemiona i księstwa plemienne.
 • Grody.
 • Niewolni.
 • Osadnictwo.

Okres I (do roku 1370):

 • Terytorjum państwowe.
 • Władza monarsza.
 • Stosunek Polski do cesarstwa rzymskiego i do papiestwa.
 • Wojowie. - Szlachta.
 • Kościół katolicki.
 • Włościanie.
 • Miasta i mieszczanie.
 • Żydzi.
 • Urzędy.
 • Wiece.
 • Sądownictwo.
 • SKarbowość.
 • Wojskowość.
 • Charakterystyka.

Okres II (1370-1572):

 • Korona Królestwa Polskiego. Inkorporacje.
 • Władza królewska.
 • Szlachta.
 • Kościół rzymsko-katolicki i inne wyznania chrześcijańskie.
 • Włościanie.
 • Miasta i mieszczanie.
 • Żydzi.
 • Urzędy.
 • Współudział społeczeństwa w rządach. Rada królewska i sejm.
 • Sadownictwo.
 • Skarbowość.
 • Wojskowość.
 • Lenna.
 • Stosunek prawno-państwowy do Litwy, Inflant i Kurlandji.
 • Charakterystyka.

Okres III (1572-1795):

 • Władza królewska.
 • Terytorjum państwowe. Korona i Litwa. Lenna.
 • Charakterystyka. Prawa kardynalne.
 • Szlachta.
 • Wyznania.
 • Włościanie.
 • Miasta.
 • Żydzi.
 • Urzędy.
 • Sejmy.
 • Sejmiki.
 • Konfederacje.
 • Sądownictwo.
 • Skarbowość.
 • Wojskowość.
 • Ustrój Rzeczypospolitej według konstytucji 3 maja 1791 r.
 • Ustrój Rzeczypospolitej według konstytucyj grodzieńskich z 1793 r.
Cena:
40,00zł
 
Odbiór osobisty w antykwariacie: 0,00zł
Wysyłka po przedpłacie: 15,00zł*
Wysyłka pobraniowa: 30,00zł*
* niezależnie od ilości zamówionych przedmiotów
Polityka prywatności Created & Powered by IvonSoft