140,00zł

ZWIĄZEK POLSKICH HUT ŻELAZNYCH. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 1937

Autor: praca zbiorowa
Miasto wydania: Warszawa
Rok wydania: 1937
Wydawnictwo: Związek Polskich Hut Żelaznych
Kategoria 1: Książki> Książki przedwojenne> Prawo, ekonomia
Kategoria 2: Książki> Historia> 1914-1939
Opis:

Format 21x29,5 cm, stron 76, czarno-białe fotografie w tekście, okładka miękka.

Stan dobry (przybrudzenia okładki).

Spis treści:

Członkowie i władze Związku:

 • Członkowie.
 • Zarząd.
 • Komisja Rewizyjna.
 • Pracownicy Związku.

Hutnictwo żelazne w Polsce:

 • Rozmiary hutnictwa polskiego.
 • Wytwórczość światowa surówki i stali.

Wytwórczość:

 • Wytwórczość w okresie od 1913 do 1937 roku: wielkich pieców, stalowni, walcowni.
 • Wytwórczość hut żelaznych Polski.
 • Rodzaje wyrobów: wytwórczość wielkich pieców, stalowni, walcowni, odlewni, wydziałów dalszej obróbki.
 • Wytwórczość surówki na 1 pieco-dzień biegu oraz stali na 1 dzień roboczy w zakładach hutniczych w Polsce.
 • Kwartalna wytwórczość w okresie 1933-1937 r.

Tworzywo:

 • Rudy:
  • Dowóz do zakładów hutniczych Polski.
  • Zużycie według rodzajów rud.
  • Zużycie według krajów pochodzenia.
  • Przeciętna zawartość Fe.
  • Dowóz według krajów pochodzenia.
 • Żużle, walcowina, zgarki iskrzykowe i inne materiały, zawierające żelazo: zużycie, dowóz do zakładów hutniczych Polski, dowóz według krajów pochodzenia.
 • Węgiel i koks: zużycie węgla kamiennego w zakładach hutniczych Polski, zużycie koksu w zakładach hutniczych Polski.
 • Żelastwo: dowóz do zakładów hutniczych Polski, zużycie, przywóz, ceny.
 • Materiały ogniotrwałe: zużycie.

Zatrudnienie i płace:

 • Zmiany w liczebności załogi.
 • Stan zatrudnienia w końcu każdego kwartału w zakładach hutniczych Polski w okresie 1933-1937 r.
 • Ogólna liczba dniówek odrobionych.
 • Liczba dniówek, straconych z powodu strajku oraz ograniczenia czasu pracy.
 • Przeciętna roczna liczba dniówek odrobionych i opuszczonych, przypadających na 1 robotnika.
 • Przeciętny zarobek wydziałowy w gotówce.
 • Suma wypłaconych zarobków bez potrąceń.
 • Ogólna suma potrąceń z zarobków robotniczych.

Bezpieczeństwo pracy:

 • Służba bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Analiza statystyki nieszczęśliwych wypadków.
 • Nieszczęśliwe wypadki według skutków.
 • Nieszczęśliwe wypadki według przyczyn.
 • Liczba nieszczęśliwych wypadków na 100 tysięcy robotniko-godzin przepracowanych.

Podział wytwórczości:

 • Organizacje sprzedaży.
 • Podział wytwórczości wytworów walcownianych.
 • Podział wytwórczości hutnictwa żelaznego Polski.
 • Wywóz za granicę według poszczególnych krajów.
 • Podział wytwórczości rur stalowych spawanych i ciągnionych.

Polityka handlowa.
Sprawy przewozowe.
Postęp techniczny.
Metody pracy.

Cena:
140,00zł
 
Odbiór osobisty w antykwariacie: 0,00zł
Wysyłka po przedpłacie: 15,00zł*
Wysyłka pobraniowa: 30,00zł*
* niezależnie od ilości zamówionych przedmiotów
Polityka prywatności Created & Powered by IvonSoft