40,00zł

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ARMII KRAJOWEJ 1939-1944
Produkt niedostępny

Antykwariat: STRUKTURA ORGANIZACYJNA ARMII KRAJOWEJ 1939-1944
Autor: Wiąk Wiesław Józef
Miasto wydania: Warszawa
Rok wydania: 2003
Wydawnictwo: brak danych
Kategoria 1: Książki> Historia> 1939-1945
Opis:

Format 17x25 cm, stron 694, okładka miękka.

Stan bardzo dobry.

Posiada ekslibris poprzedniego właściciela.

 

Spis treści:

Wstęp
CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE
1.Ruch Oporu w Polsce
2.Rząd Polski na emigracji
Część II. POWOŁANIE KONSPIRACYJNYCH ORGANIZACJI
1.Służba Zwycięstwu Polski - SZP
1.1.Struktura organizacyjna DG - SZP
1.2.Organizacja dowództwa Głównego SZP (1.12.1939 r.)
2.Związek Walki Zbrojnej - ZWZ
2.1.Instrukcja ZWZ- 1940 r
2.2.Organizacja Komendy ZWZ
2.3.Komenda Główna ZWZ - 1941 r.
3.Armia Krajowa - AK
3.1.Organizacja AK
3.2.Struktura organizacyjna oddziałów KG AK
4.Szare Szeregi
5.Rada Jedności Narodowej - RJN
6.Rada Narodowa
7.Delegatura Rządu RP na Kraj
8.Bataliony Chłopskie - BCH
9.Armia Ludowa-AL
10.Narodowe siły Zbrojne-NSZ
Część III. PODZIAŁ ORGANIZACYJNY KRAJU
1. Organizacja kraju
1.1.Podział kraju na obszary
1.2.Organizacja terenowa
1.3.Struktura organizacyjna kraju
1.4.Podział kraju na obszary i samodzielne okręgi
1.5.Prasa konspiracyjna
1.6.Ogólny stan członków AK - 1.03.1944 r.
1.7.Działania sabotażowo-dywersyjne na obszarze Polski
Część IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OKRĘGÓW ZWZ-AK 1939-1944 r.
A.STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY OKRĘGU WARSZAWSKIEGO ZWZ-AK W OKRESIE 1939-1944
I.OKRĘG WARSZAWSKI
1.Organizacja obszaru warszawskiego
2.Podział okręgu warszawskiego
2.1.Podział okręgu warszawskiegona obwody i rejony
3.Podział obszaru warszawskiego
3.1.Podokręg północny
3.2.Podokręg zachodni
3.3.Podokręg wschodni
4.Plan działania okręgu warszawskiego w powstaniu powszechnym
4.1.Komenda Okręgu Warszawa AK
4.2.Przebieg działań w obwodach w powstaniu warszawskim
4.2.1.Organizacja AK w Warszawie - sierpień 1944 r
4.2.2.Schemat warszawskiego Korpusu AK
4.2.2.1.Warszawski Korpus AK - 20.09.1944 r.
4.2.2.2.Organizacja Grupy AK północ -16.08.1944 r
5.Wojskowa Służba Kobiet
6.Wojskowy Sąd specjalny
7.Służba Sanitarna
8.Wojskowa Służba Ochrony Powstania
9.Służba Duszpasterska
10.Okręgowa Delegatura Rządu na m.st. Warszawę
B.STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DZIAŁALNOŚĆ KOMENDY OKRĘGU LWÓW ZWZ-AK W OKRESIE 1939-1944
11.OKRĘG LWÓW
1.Obszar Lwowski
1.1.Struktura organizacyjna obszaru lwowskiego
1.2.Komenda obszaru lwowskiego
2.Struktura organizacyjna Okręgu Lwów
2.1.Komenda Okręgu ZWZ
C.STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DZIAŁALNOŚĆ KOMENDY OKRĘGU TARNOPOL ZWZ-AK W OKRESIE 1939-1944
III.OKRĘG TARNOPOL
1. Struktura organizacyjna Okręgu Tarnopol
1.1.Komenda Okręgu Tarnopol
1.2.Inspektoraty i Obwody Okręgu Tarnopol
D.STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DZIAŁALNOŚĆ KOMENDY OKRĘGU STANISŁAWÓW ZWZ-AK W OKRESIE 1939-1944
IV.OKRĘG STANISŁAWÓW
1.Komenda Okręgu Stanisławów
1.1.Struktura Organizacyjna Okręgu Stanisławów
1.2.Inspektoraty i obwody Okręgu Stanisławów
E.STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DZIAŁALNOŚĆ KOMENDY
OKRĘGU POZNAŃ ZWZ-AK W OKRESIE 1939-1944
V.OKRĘG POZNAŃ
1.Organizacja Okręgu
1.1.Struktura Organizacyjna Okręgu Poznań
F.STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DZIAŁALNOŚĆ KOMENDY OKRĘGU POMORZE ZWZ-AK W OKRESIE 1939-1944
VI.OKRĘG POMORZE
1 .Komenda Okręgu
1.1.Struktura organizacyjna Okręgu Pomorze
1.1.1.Podokręg Północny
1.1.2.Podokręg Połódniowo-Wschodni
1.1.3.Podokręg Północno-Zachodni
OKRĘGI BEZPOŚREDNIO PODLEGŁE KOMENDZIE GŁÓWNEJ ARMII KRAJOWEJ
G.STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DZIAŁALNOŚĆ KOMENDY
OKRĘGU WILNO ZWZ-AK W OKRESIE 1939-1944
VII.OKRĘG WILNO
1.Komenda okręgu
1.1.Struktura organizacyjna okręgu Wilno
2.Rozwój organizacji, powstanie inspektoratów
3.Sztab Komendy Okręgu Wilno
3.1.Skład osobowy Sztabu Rejonu
4.Organizacja Okręgu po 17 lipca 1944
5.Zestawienie oddziałów AK w okręgu Wileńskim
6.Zmiany organizacyjne w przededniu „Burzy”
H.STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DZIAŁALNOŚĆ KOMENDY OKRĘGU NOWOGRÓDEK ZWZ-AK W OKRESIE 1939-1944
VIII.OKRĘG NOWOGRÓDEK
I.Struktura Nowogródzkiego Okręgu AK
1.1.Komenda Okręgu
1.2.Komenda Obwodu
1.3.Struktura organizacyjna Okręgu
1.4.Komenda obwodu
1.5.Komenda obwodu Wołożyn
1.6.Obsada personalna Komendy Ośrodka Cis
2.Oddziały w dyspozycji Komendy Okręgu AK
2.1.Zestawienie oddziałów AK w okręgu - czerwiec 1944 r
I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DZIAŁALNOŚĆ KOMENDY OKRĘGU POLESIE ZWZ-AK W OKRESIE 1939-1944
IX.OKRĘG POLESIE
1.Struktura organizacyjna i działalność Okręgu
2.Struktura organizacyjna obszaru Białystok
3.Struktura organizacyjna obszaru Polesie
3.1.Komenda Okręgu
3.2.Komenda Okręgu -1942/43
3.3.Struktura organizacyjna Komendy Okręgu
4.Kedyw Komendy Okręgu
4.1.Struktura organizacyjna Kedywu Komendy Okręgu
5.Struktura 3ODP AK w akcji „Burza”
J. SRTUKTURA ORGANIZACYJNA I DZIAŁALNOŚĆ KOMENDY OKRĘGU WOŁYŃ ZWZ-AK W OKRESIE 1939-1944
X.OKRĘG WOŁYŃ
1.Sztab Okręgu AK Wołyń
1.1.Struktura organizacyjna okręgu Wołyń
1.2.Struktura inspektoratów
1.2.1.Inspektorat Rejonowy Kowel
1.2.2.Inspektorat Rejonowy Łuck
1.2.3.Inspektorat Rejonowy Równe
1.2.4.Inspektorat Rejonowy Dubno
K. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DZIAŁALNOŚĆ KOMENDY OKRĘGU BIAŁYSTOK ZWZ-AK W OKRESIE 1939-1944
XI.OKRĘG BIAŁYSTOK
1.Komenda obszaru Białostockiego
1.1.Struktura Okręgu Białostockiego-lipiec 1944 r
1.2.Struktura organizacyjna okręgu
1.3.Komenda Obwodu Augustów
1.3.1.Obsada Rejonów i Placówek Obwodu Augustów
1.4.Suwalski Inspektorat ZWZ-AK
1.4.1.Komendanci Inspektoratu
1.4.1.1.Komenda Suwalskiego Inspektoratu - maj 1944 r
1.4.1.2.Komenda obwodu Suwałki
1.4.1.3.Obsada Rejonów i Placówek Obwodu Suwalskiego
1.5.Struktura organizacyjna okręgu
1.5.1.Obsada obwodów Okręgu ZWZ-AK Białystok
L. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DZIAŁALNOŚĆ KOMENDY OKRĘGU LUBLIN ZWZ-AK W OKRESIE 1939-1944
XII.OKRĘG LUBLIN
1. Komenda Okręgu Lublin
1.1.Struktura organizacyjna Okręgu Lublin
1.2.Podział Okręgu na inspektoraty, Obwody i Rejony
L. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DZIAŁALNOŚĆ KOMENDY OKRĘGU KRAKÓW ZWZ-AK W OKRESIE 1939-1944
XIII.OKRĘG KRAKÓW
1. Struktura organizacyjna Okręgu Kraków
1.2.Komenda Okręgu Kraków
1.3.Podział Okręgu na inspektoraty i obwody
M. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DZIAŁALNOŚĆ KOMENDY OKRĘGU ŚLĄSK ZWZ-AK W OKRESIE 1939-1944
XIV.OKRĘG ŚLĄSK
1.1.Struktura organizacyjna Okręgu Śląsk
1.2.Obsada Okręgu Śląsk
1.3.Schemat organizacyjny Okręgu - 1944
1.4.Schemat organizacyjny i obsada Obwodu Chrzanów- 1943/44
1.5.Konspiracyjne Jednostki Inspektoratu Sosnowiec.....................
N. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DZIAŁALNOŚĆ KOMENDY OKRĘGU RADOMSKO-KIELECKIEGO ZWZ-AK W OKRESIE 1939-1944
XV. OKRĘG RADOMSKO-KIELECKI
1.Komenda Okręgu radomsko-kielecki
1.1.Organizacja terenowa
1.2.Podział Okręgu na inspektoraty, obwody i podobwody...............
2.Struktura organizacyjna oddziałów Komendy Okręgu
3.Szare Szeregi
DZIAŁALNOŚĆ W OBWODACH
1.Obwód Radom
1.1.Struktura organizacyjna i obsada Komendy Obwodu
1.2.Struktura terytorialna
1.3.Podział obwodu na podobwody, dzielnice i placówki
2.Obwód Kozienice
2.1.Struktura organizacyjna i obsada Komendy Obwodu
2.2.Struktura terytorialna
2.3.Podział Obwodu na podobwody i placówki
3.Obwód Iłża
3.1.Struktura organizacyjna i obsada Komendy Obwodu
3.2.Struktura terytorialna
3.3.Podział obwodu na podobwody
4.Obwód Końskie
4.1.Struktura organizacyjna i obsada Komendy Obwodu
4.2.Struktura terytorialna
4.3.Podział obwodu na podobwody i placówki
4.4.Reorganizacja obwodu
4.5.Działalność obwodu Końskie
5.Obwód Sandomierz
5.1.Struktura organizacyjna i obsada Komendy Obwodu
5.2.Struktura terytorialna
5.3.Podział obwodu na podobwody i placówki
6.Obwód Opatów
6.1.Struktura organizacyjna i obsada Komendy Obwodu
6.2.Struktura terytorialna
6.3.Podział obwodu na podobwody i placówki
7.Obwód Kielce
7.1.Struktura organizacyjna i obsada Komendy Obwodu
7.2.Struktura terytorialna
7.3.Podział obwodu na podobwody i placówki
8.Obwód Busko
8.1.Struktura organizacyjna i obsada Komendy Obwodu
8.2.Struktura terytorialna
9.Obwód Jędrzejów
9.1.Struktura organizacyjna i obsada Komendy Obwodu
9.2.Struktura terytorialna
9.3.Podział obwodu na podobwody i placówki
10.Obwód Włoszczowa
10.1.Struktura organizacyjna i obsada Komendy Obwodu
10.2.Struktura terytorialna
10.3.Podział obwodu na podobwody i placówki
11.Obwód Częstochowa
11.1.Struktura organizacyjna i obsada Komendy Obwodu
11.2.Struktura terytorialna
11.3.Podział obwodu na podobwody, dzielnice i placówki
12.Obwód Radomsko
12.1.Struktura organizacyjna Komendy Obwodu
12.2.Struktura terytorialna
„BURZA” W OKRĘGU RADOMSKO-KIELECKIM
1.Przygotowanie organizacyjne do walki
1.2.Zadania bojowe
1.3.Nowa organizacja sztabu okręgu
1.3.1.Obsada sztabu komendy okręgu —1.11.1944 r.
2.Mobilizacja (zgrupowanie odziałów)
3.Struktura organizacyjna oddziałów
3.1.Struktura organizacyjna 2 DP Leg. AK
3.2.Struktura organizacyjna 7 DP Leg. AK
3.3.Struktura organizacyjna 28 DP AK
3.4.Struktura organizacyjna oddziałów
4.Przebieg wydarzeń w okresie od 15 do 27 sierpnia
5.Marsz do rejonu koncentracji w akcji „Zemsta”
6.Struktura organizacyjna Korpusu Kieleckiego- VIII-X. 1944 r.
6.1. Obsada sztabu Komendy Okręgu - 1 .XI. 1944 r.
6.2.Obsada sztabów inspektoratów
6.3.Wykaz kryptonimów
0.STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DZIAŁALNOŚĆ KOMENDY OKRĘGU ŁÓDŹ ZWZ-AK W OKRESIE 1939-1944
XVI.OKRĘG ŁÓDŹ
1.Obsada inspektoratów i obwodów
2.Podział okręgu Łódzkiego
3.Skład Komendy Obwodu
4.Struktura organizacyjna Łódzkiego Kedywu
5.Obwód Opoczno
5.1.Komendanci poobwodów i placówek
5.2.Struktura organizacyjna Obwodu Opoczno
6.Struktura organizacyjna 25 pp AK
Część V. ZAKOŃCZENIE
1.Zestawienie kryptonimów Okręgów
2.Wykaz prasy wychodzącej w Okręgu Radomsko-Kieleckim
3.Rozkaz Komendanta Okręgu Radomsko-Kieleckiego
4.Indeks nazwisk i pseudonimów 3 pp Leg. I i II batalionu
Indeks nazwisk i pseudonimów placówki Ożarów Obwodu Opatów
Zdjęcia rodziny autora
Chłopaki z Końskich
Piśmiennictwo
Indeks skrótów

Cena:
40,00zł
 
Produkt niedostępny
Odbiór osobisty w antykwariacie: 0,00zł
Wysyłka po przedpłacie: 11,00zł*
Wysyłka pobraniowa: 26,00zł*
* niezależnie od ilości zamówionych przedmiotów
Polityka prywatności Created & Powered by IvonSoft